dnes je 04.10.2023
Profesionální překladatelské a lingvistické služby

Záruka kvality a mlčenlivosti

ZÁRUKA KVALITY A MLČENLIVOSTI:

Překlad prochází vícestupňovou kontrolou: kontrolorem (kontrola správnosti překladu), revizí revizora (rodilého mluvčího), recenzenta (odborníka v daném oboru), korektora (příprava překladu do tisku a k publikaci) a na požádání i grafickou úpravou textu.

V případě nespokojenosti klienta s poskytnutými službami a po posouzení kvality dané služby třetí nezávislou stranou, která, když uzná, že daná služba se nedá využít k původně zamýšlenému účelu, vrátíme celou sumu, kterou jsme za danou službu obdrželi.

Zachování mlčenlivosti – naši interní a externí spolupracovníci jsou vázaní mlčenlivostí o obsahu překladů (a jejich originálů).