dnes je 20.07.2024 meniny má
Profesionálne prekladateľské a lingvistické služby

Záruka kvality a mlčanlivosti

ZÁRUKA KVALITY A MLČANLIVOSTI:

Preklad prechádza viacstupňovou kontrolou:

V prípade nespokojnosti klienta s poskytnutými službami a po posúdení kvality danej služby treťou nezávislou stranou, ktorá ak uzná, že daná služba sa nedá využiť na pôvodne zamýšľaný účel, vrátime plnú sumu, ktorú sme za danú službu obdržali.

Zachovanie mlčanlivosti – naši interní a externí spolupracovníci sú viazaní mlčanlivosťou o obsahu prekladov (a ich originálov).