dnes je 25.05.2024
Profesionální překladatelské a lingvistické služby

Ceník

Cena zahrnuje administraci a zaslání návrhu, neomezený počet konzultací a základní korekturu. Naši překladatelé, revizoři a korektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí ve výše uvedených oblastech, kteří jsou vázaní mlčenlivostí týkající se obsahu překladů a revizí. Ceny za služby a nabízené slevy jsou uvedené v ceníku. 

Nejsem plátci DPH.

 

PŘEKLADY:

Odborné překlady (technické, ekonomické, právní, komerční, IT, překlady s terminologií EU, humanitních a přírodních věd):

Překlady z a do anglického, německého a českého jazyka – 14,90 €/normostrana*

Překlady z a do jiných evropských jazyků – 16,90 €/normostrana

Překlady z a do neevropskýchjazyků – 19,90 €/normostrana
 

Úřední překlady: 

Překlady z a do anglického, německého, českého jazyka – od 16,90 €/ normostrana*

Překlady z a do jiných evropských jazyků – od 20,90 €/ normostrana

Překlady z a do neevropských jazyků – od 23,90 €/ normostrana

Překlady dvou neevropských jazyků– od 25,90 €/ normostrana
 

Preklady webových stránek:

Překlady firemních webových stránek z a do evropských jazyků od 120 € (podle rozsahu)

Překlady firemních webových stránek z a do neevropských jazyků od 170 € (podle rozsahu)


* uvedené ceny platí na překlady zhotovené od třech dní
 

Expresní překlady:

Superexpresní  odborné překlady do 24 hod. – příplatek od 40% za 1 normostranu

Superexpresn íúřední  překlady do 24 hod. – příplatek od 45% za 1 normostranu

Expresní odborné překlady do 48 hod. – příplatekod 20% za 1 normostranu

Expresní úřední překlady do 48 hod. – příplatek od 25% za 1 normostranu

*V souladu se současnou praxí institucí EU se za normostranu (NS) považuje text, který má 1500 znaků bez mezer. Překladatel má právo si účtovat každou započatou stranu překladu jako celou normostranu.  Naši klienti jsou zvýhodnění tím, že naše nejmenší účtovatelná jednotka je půl normostrany. 

 

KOREKTURY TEXTŮ:

 

Úplná korektura (pravopis, stylistika, větná skladba) – 6,50 €/normostrana

 

Obsahová/terminologická revize – 4,90 €/normostrana

 

Standardní doba dodání: 3-5 dní

 

Superexpresní příplatek do 24 hodin: 80% k základní ceně za normostranu

 

Expresní příplatek do 48 hodin: 50% k základní ceně za normostranu

 

Objemové slevy: při zakázce od 40 do 65 normostran nabízíme 2 % slevu z ceny za normostranu

 

Kontrola textu už zalomeného marketingového materiálu – na základě dohody


TLUMOČENÍ: 

Tlumočení (následné)

Slovenský jazyk a jiný evropský jazyk 24,90 €/hodina 

Slovenský jazyk a neevropský jazyk – 26,90 €/hodina

Dva jazyky, z nichž ani jeden není evropský jazyk – 27,90 €/hodina

Tlumočení (simultánní)

Slovenský jazyk a jiný evropský jazyk 25,90 €/hodina

Slovenský jazyk a neevropský jazyk – 27,90 €/hodina

Dva jazyky, z nichž ani jeden není evropský jazyk – 29,90 €/hodina

Minimální fakturovaná délka tlumočení je 1 hodina. Po první hodině fakturujeme každých dalších započatých 30 minut.
 

DABING:  

cena za dílo na základě dohody

VÝUKA JAZYKŮ:

INDIVIDUÁLNÍ: v případě evropských jazyků 19,90 €/1 akademická hodina, 24,90 €/1 akademická hodina s rodilým mluvčím, v případě neevropských jazyků 29,90 €/1 akademická hodina.

SKUPINOVÁ:

páry od 14,90€; trojica od 10 €; štvorica od 8 €

Detská výuka: 1dieťa/10 €, skupina 3 - 4 detí/9 €

 V skupine sú maximálne 2 až 4 účastníci: 

všeobecná angličtina nebo jiný evropskýjazyk: 9,90 €/1 akademická hodina/osoba.

odborná angličtina nebojiný evropský jazyk podleoboru: 11,90 €/1 akademická hodina/osoba

Zaručujeme interaktivnípřístup k žákům,  seznámení se s jejich sociálním kontextem a reáliemi anglicky, francouzsky, italsky a španělsky hovořících zemí

SLEVY:

Klienti do 35 let: 5% z ceny.

Množstevní slevy pri prekladoch : v závislosti na rozsahu objednávky a termínu odevzdání překladu až do 25%.

Věrnostní program: u klientů, se kterými byla uzavřena dohoda  o dlouhodobé spolupráci poskytujeme možnost paušální platby.