dnes je 21.06.2024
Profesionální překladatelské a lingvistické služby

O nás

JSME PŘEKLADATELSKÁ A JAZYKOVÁ AGENTURA,

která přináší na trh širokou nabídku služeb v oblasti překladů, tlumočení, jazykových korektur a výuky. Naší snahou je dodávat kvalitní práci, poskytnout kvalitní služby a mít tak spokojené klienty.

 

Při překladech z evropských i neevropských jazyků používáme několikastupňovou kontrolu textů a na vyžádání i kontrolu rodilým mluvčím.

 

Poskytujeme také korektury textů, jako jsou prezentační materiály pro instituce i firmy, korektury webových stránek, reklamních textů, bakalářských, diplomových i dizertačních prací, skript, knih, článků.

Nabízíme individuální i skupinovou výuku jazyků pro zaměstnance a nabídku výuky šité na míru podle potřeb jednotlivých klientů. 

 

 

ZÁRUKA KVALITY A MLČENLIVOSTI:

Překlad prochází vícestupňovou kontrolou: kontrolorem (kontrola správnosti překladu), revizí revizora (rodilého mluvčího), recenzenta (odborníka v daném oboru), korektora (příprava překladu do tisku a k publikaci) a na požádání i grafickou úpravou textu.

V případě nespokojenosti klienta s poskytnutými službami a po posouzení kvality dané služby třetí nezávislou stranou, která, když uzná, že daná služba se nedá využít k původně zamýšlenému účelu, vrátíme celou sumu, kterou jsme za danou službu obdrželi.

Zachování mlčenlivosti – naši interní a externí spolupracovníci jsou vázaní mlčenlivostí o obsahu překladů (a jejich originálů).