dnes je 21.06.2024
Profesionální překladatelské a lingvistické služby

Naše služby

JSME PŘEKLÁDATELSKÁ A JAZYKOVÁ AGENTURA,

která přináší na trh širokou nabídku služeb v oblasti překladů, tlumočení, jazykových korektur a výuky. Naší snahou je dodávat profesionální práci, poskytnout kvalitní služby a mít tak spokojené klienty.

 

Při překladech z evropských i neevropských jazyků používáme několikastupňovou kontrolu textů a na vyžádání i kontrolu rodilým mluvčím.

 

Poskytujeme také korektury textů, jako jsou prezentační materiály pro instituce i firmy, korektury webových stránek, reklamních textů, bakalářských, diplomových i dizertačních prací, skript, knih, článků.

Nabízíme individuální i skupinovou výuku jazyků pro zaměstnance a nabídku výuky šité na míru podle potřeb jednotlivých klientů.

 

Nabízíme následující služby:

Překlad

Překlad s revizí

Překlad rodilým mluvčím na žádost objednatele

Úřední (soudní) překlad

Překlad firemních webových stránek

Revizi překladu

Předtiskovou korekturu

Tlumočení (simultánní/následné)

Jazykovou výuku v následujících jazycích:

anglický, francouzský, německý, ruský, španělský, italský

Typu výuky: individuální, skupinová (i v pracovních kolektivech)