dnes je 20.07.2024
Profesionální překladatelské a lingvistické služby

Překlad

NABÍZÍME KVALITNÍ SLUŽBY V OBLASTI PŘEKLADŮ:

 

Překlady prochází několika stupňovou kontrolou (kontrolor, recenzent, korektor a na vyžádání i kontrolou rodilým mluvčím). Při překladu překladatelé používají nejvhodnější lexikálně-gramatické a syntakticky-stylistické prostředky a jejich překladatelská řešení tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší ekvivalence výchozího a cílového jazyka.

 

Typy překladů: 

Zaměřujeme se na překlady v oblastech: právních, ekonomických, lékařských, technických, s terminologií EU, informačně-komunikačních technologií, humanitních a přírodních věd.

Tyto oblasti překládáme „z“ a „do“ jazyků v rámci naší nabídky. Dodání překladů se považuje za superexpresní do 1 dne, expresní do 2-3 dní. Dodání do 3 dní považujeme za běžné.

Stejně tak nabízíme korektury textů a předtiskové korektury.

Ceny za služby a nabízené slevy jsou uvedené v ceníku.

Přijímání překladů: soubory přijímáme v různých formátech, velké soubory přes FTP servery, poštou (adresa), e-mailem (basistova@grandslam.sk), přes web (rychlá objednávka), faxem a osobně od 8 hod. do 18 hod. v sídle anebo na adrese kanceláře naší společnosti. 

Způsob dodání překladu podle požadavku klienta: e-mailem, poštou na určenou adresu, na požádání i vytištěný a graficky upravený.