dnes je 21.06.2024 meniny má
Profesionálne prekladateľské a lingvistické služby

Cenník

Cena zahŕňa administráciu a zaslanie návrhu, neobmedzený počet konzultácií a základnú korektúru. Naši prekladatelia, revízori a korektori sú odborníci s dlhoročnou praxou vo vyššie uvedených oblastiach, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou týkajúcou sa obsahu vykonaných prekladov a revízií. Ceny za služby a ponúkané zľavy sú uvedené v cenníku.

Nie sme platiteľom DPH.


PREKLADY:

Odborné preklady (technické, ekonomické, právne, komerčné, IT, preklady s terminológiou EÚ, humanitné a prírodné vedy):

Preklady z a do českého jazyka  – 14,90 €/ normostrana*

Preklady z a do anglického a nemeckého  – 18,90 €/ normostrana*

Preklady z a do iných európskych jazykov – 22,90 €/ normostrana

Preklady z a do neeurópskych jazykov – 25,90 €/ normostrana


Úradné preklady: 

Preklady z a do anglického, nemeckého, českého jazyka – od19,90 €/ normostrana*

 Preklady z a do iných európskych jazykov – od 25,90 €/ normostrana

 

Preklady z a do neeurópskych jazykov – od 29,90 €/ normostrana 

Preklady dvoch neeurópskych jazykov – od 34,90 €/ normostrana

 


Preklady firemných webových stránok z a do neeurópskych jazykov od 170 € (podľa rozsahu)

* uvedené ceny platia na preklady vyhotovené od troch dní

Superexpresné  odborné preklady do 24 hod. – príplatok od 40% za 1 normostranu

Superexpresné úradné preklady do 24 hod. – príplatok od 45% za 1 normostranu

Expresné odborné preklady do 48 hod. – príplatok od 20% za 1 normostranu

Expresné úradné preklady do 48 hod. – príplatok od 25% za 1 normostranu

*V súlade so súčasnou praxou inštitúcií EÚ sa za normostranu (NS) považuje text, ktorý má 1500 znakov bez medzier. Prekladateľ má právo účtovať si každú začatú stranu prekladu ako celú normostranu. Naši klienti sú zvýhodnení v tom, že naša najmenšia účtovná jednotka je iba pol normostrany.

 

KOREKTÚRY TEXTOV:

Úplná korektúra (pravopis, štylistika, vetná skladba) – 6,50 €/normostrana

Obsahová/terminologická revízia – 4,90 €/normostrana

Štandardná doba dodania: 3-5 dní

Superexpresný príplatok do 24 hodín: 80% k základnej cene za normostranu

Expresný príplatok do 48 hodín: 50% k základnej cene za normostranu

Objemové zľavy: pri zákazke od 40 do 65 normostrán ponúkame 2 %  zľavu z ceny za normostranu

Kontrola textu už zalomeného marketingového materiálu – na základe dohody


TLMOČENIE: 

Tlmočenie (následné)

Slovenský jazyk a iný európsky jazyk 24,90 €/hodina 

Slovenský jazyk a neeurópsky jazyk – 26,90 €/hodina

Dva  jazyky, z ktorých ani jeden nie je európsky jazyk – 27,90 €/hodina

 

Tlmočenie (simultánne)

Slovenský jazyk a iný európsky jazyk 25,90 €/hodina

Slovenský jazyk a neeurópsky jazyk – 27,90 €/hodina

Dva  jazyky, z ktorých ani jeden nie je európsky jazyk – 29,90 €/hodina

Minimálna fakturovaná dĺžka tlmočenia je 1 hodina. Po prvej hodine fakturujeme každých ďalších začatých 30 minút.

 

VÝUKA JAZYKOV:

Individuálna: v prípade európskych jazykov 19,90 €/1 akademická hodina, 24,90 €/1 akademická hodina s rodeným hovorcom, v prípade neeurópskych jazykov 29,90 €/1 akademická hodina.

 

Skupinová:  2 až 4 účastníci 

Zaručujeme interaktívny prístup so žiakmi, oboznámenie sa so sociálnym kontextom a reáliami anglicky, francúzsky, taliansky a španielsky hovoriacich krajín.
 

páry od 14,90 €; trojica od 10 €, štvorica od 7,50 €
 

Detská výuka angličtiny a francúzštiny:

First English (3 - 5 rokov), Français Première (3 - 5 rokov)
English for school children (6 –10 rokov), Français pour les écoliers (6 –10 rokov)

 

Cena: 1 dieťa /1 hod./10 €, pri počte 3–4 detí v skupine:1 dieťa/9 €

 

ZĽAVY:

Klienti do 35 rokov: 5% z ceny kurzu

Množstevné  zľavy: v závislosti na rozsahu objednávky a v termíne odovzdania prekladu až do výšky 25%.

Vernostný program:  pri klientoch, s ktorými bola uzatvorená zmluva o dlhodobej spolupráci, poskytujeme možnosť paušálnej platby.